دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری  در مراسم چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند اظهارکرد: دانشگاه بیرجند؛ نهادی است که ۴۰ سال قبل ایجاد و امروز بارور شده و به بلوغ ۴۰ سالگی رسیده است.
 وی افزود: امر آموزش کلاسیک اولین بار در تهران، تبریز و بیرجند آغاز شده و اقتضای فرهنگی این استان این بوده و هست که از همان ابتدا رکورد دار اولین ها باشد و مرزهای دانش را در نوردد.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: در جامعه ای که عالمان در صدر بنشینند آن جامعه به رستگاری می رسد.
دکتر روشن گفت: علم باید در خدمت تعالی انسان باشد و معلمان هم قبل از وظیفه آموزش باید آموزندگان عدالت و اخلاق باشند.
وی یادآورشد: علم وجه تمایز انسان با سایر مخلوقات است و کسانی هم که به تفکر مشغولند درجه آنها از عابدان برتر است.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری بیان کرد: اساتیدی که به آموزش دانشجویان می پرازند و خیران و حامیانی که فضاهای فیزیکی را برای آموزش دانشجویان فراهم می کنند؛ هر دو قابل تقدیر هستند .