نمایشگاه دستاوردهای علمی، فرهنگی و توانمندی های دانشگاه بیرجند روز سه شنبه با حضور معاون حقوقی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
در این نمایشگاه، 212 طرح پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه از سال 75 تا 94 معرفی شده است.
دکترخلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند به معرفی 296 طرح پژوهشی خارج دانشگاهی موجود در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: همچنین دو هزار و 707 پایان نامه در مقطع کارشناسی و 74 مورد پایان نامه مقطع دکتری در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفت.
دکتر خلیلی ادامه داد: تعداد 146 عنوان کتاب که از سال های 75 تا پارسال در دانشگاه تالیف شد و 59 عنوان کتاب ترجمه اعضای هیات علمی از دیگر آثار ارائه شده در نمایشگاه یادشده است.
در این نمایشگاه ماشین لیپینگ ساچمه های سرامیکی و دستگاه کاهنده مصرف آب انواع کولرهای آبی که برای نخستین بار طراحی و ساخته شد نیز در معرض دیدبازدیدکنندگان قرار گرفت.